Yhteysopettajalle


Yhteysopettajat toimivat linkkinä paikallisyhdistyksen, jäsenyhdistysten ja henkilöjäsenien välillä. He vastaanottavat postia yhdistyksiltä ja tiedottavat henkilöjäseniä työpaikoillaan.